تست_انحلال_پذیری

Dissolution Testers - USP Apparatus 1,2,5 and 6
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
BioDis (USP Apparatus 3,7)
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Flow-Through –Cell (UPS4)
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Offline Dissolution Systems
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Online Dissolution Systems
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
On/Offline Dissolution Systems
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Medi Prep 820 Series
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@