تست_فیزیکی

FriabilityTesters
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Tablet Hardness Testers
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Disintegration testers
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Granulate flow testers
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Packaging density testers
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Tapped density tester
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر
Suppository testers
نماینده انحصاری کمپانی Erweka (اروکا)
بیشتر

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@