جذب اتمی(Atomic Absorption)


جذب اتمی(Atomic Absorption)

دستگاه جذب اتمی (AAS) یک وسیله‌ی فوق‌العاده با کاربرد چندمنظوره در شیمی تجزیه است. طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انر‍ژی تابشی (معمولا در نواحی ماوراء بنفش) به وسیله اتمهای خنثی در حالت گازی است. اصول جذب اتمی اساسا مشابه اصول جذب تابش مرئی و ماوراء بنفش به وسیله محلول ها می باشد.

  •      قابلیت تعیین کمی عناصر در حد آشکارسازی ppmو ppb در ماتریسهای مختلف
  •   اندازه گیری به سه روش flame،graphite furnace ،MHS و تصحیح خودکار تداخلهای زمینه
  •      کنترل دستگاه بصورت کاملا نرم افزاری و از طریق کامپیوتر
  •      دارای دو حالت شعله و کوره با قابلیت تعویض اتوماتیک و تصحیح زمینه به صورت خودکار


اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@