Prefabricated Cold Rooms


Prefabricated Cold Rooms

اتاقک هایی قابل استفاده در صنایع مختلف که برخی از ویژگیهای آنها به شرح زیر می باشد:

  • دارای گنجایش های مختلف
  • دارای نور داخلی
  • قابلیت استفاده کاربردی در داخل سازمان
  • دارای استانداردEEC/93/42

دارای انواع زیر قابل ارائه توسط این شرکت به عنوان نماینده رسمی شرکت Angel Antoni می باشد:

  • Prefabricated Cold Rooms +4 ° C
  • Prefabricated Cold Rooms -30° C
  • Prefabricated refrigerated chambers -30°C
  • Prefabricated refrigerated chambers

 

 


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@