اکسیداسیون بافتی کنترلر


اکسیداسیون بافتی کنترلر

این سیستم با استفاده از روش طیف سنجی نور سفید برای ارزیابی اشباع بافت اکسیژن (SO2)، غلظت هموگلوبین بافت و درجه حرارت استفاده می شود. از ویژگیهای کاربردی این دستگاه می توان به سادگی در استفاده، اندازه گیری زمان واقعی و امکان اندازه گیری اکسیژن بافت ها، جریان خون و درجه حرارت با یک پروب را می توان نام برد.

 


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@