رئومتر برش بین سطحی


رئومتر برش بین سطحی

برخی ویژگیهای این دستگاه به شرح زیر می باشد:

  • روش بسیار حساس برای اندازه گیری خواص برشی
  • اندازه گیری همزمان خواص و فشار سطح
  • اندازه گیری های پویا
  • پیش بینی امولسیون، کف و ثبات فوم
  • بررسی گذار فاز
  • نظارت دقیق بر زمان واکنش های سطحی

 


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@