سنسور پتانسیل سطحی


سنسور پتانسیل سطحی

برخی از ویژگیهای این دستگاه به شرح زیر می باشد:

 

  • تعیین لحظات موثر دو قطبی

  • تعیین گرایش مولکولی

  • ارائه فیلم توصیف ساختار الکترونی

  • توصیف ساختار مولکولی


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@