پوشش دهنده های غرقابی (به روش غوطه وری)


پوشش دهنده های غرقابی (به روش غوطه وری)

 

 بصورت تمام اتوماتیک و کنترل کامپیوتری جهت لایه نشانی و ساخت فیلمهای نازک با دقت بالا مرد استفاده قرار می گیرد این دستگاه قادر به لایه نشانی نمونه های بزرگ . کوچک می باشد

 

 

 


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@