سری CHNSO


سری CHNSO

این دستگاه در زمره تجهیزات آنالیز عنصری بوده و قابلیت اندازه گیری کربن، هیدروژن، نیتروژن و در مواردی گوگرد و اکسیژن را در نمونه های مایع و جامد دارا می باشد. لازم به ذکر است نمونه ها با قرار گرفتن در پوششی از جنس قلع در محفظه احتراق سوزانیده شده و گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از واکنشگرها و جاذبهای موجود در لوله های احتراق و احیا از ترکیبات مزاحم پاک شوند. گاز حاوی نمونه  و عاری از ترکیبات مزاحم برای جداسازی وارد ستون کروماتوگرافی شده و پس از آن برای اندازه گیری وارد آشکارساز TCD می شود. کروماتوگرافی در این دستگاه به روش پیشانی (Frontal chromatography) بوده و گازهای مورد استفاده در آن هلیم و اکسیژن می باشد.

دستگاه CHN مدل EA2400II    ساخت کمپانی پرکین المر کاملا خودکار بوده و با نصب اتوسمپلر بر روی آن می توان از مزایای کاربردی این دستگاه حداکثر استفاده را نمود.


اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@