مدل SPR Navi™ 220


مدل SPR Navi™ 220

برخی از مشخصات این محصول:

- مجهز به دو اتوسمپلر داخلی برای مقادیر کم و زیاد ، با قابلیت برنامه ریزی

- حجم لوپ 2000-12 میکرولیتر  

- حجم نمونه  در اتوسمپلر 1: یک میکرولیتر پلیت ( 96 خانه) ، 48 ویال ( 5/1 میلی لیتر ) ، 12 ویال (10 میکرولیتر )

- حالتهای تزریق در اتوسمپلر 1 : لوپ کامل و یا جزئی

 - حجم نمونه  در اتوسمپلر2  : 6 نمونه در بطری یا ویال

- حالتهای تزریق در اتوسمپلر 2 : لوپ کامل

- دارای دگازه کننده داخلی

- دارای پمپ سرنگی داخلی

 

 

 


  View Catalogue in PDF format

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@