کیت Mycoplasma


کیت Mycoplasma

کیت جهت تعیین Mycoplasma در Real Time PCR
انجام تست دربازه زمانی ۳ ساعت به جای ۲۸ روز
•    مدل   Microsart AMP : در حجم      18 -    200   
مناسب برای آزمایشگاههای QC ، مطابق با استانداردهای EP , USP و JP
•    مدل Microsart ATMP : در حجم     200  ، مناسب برای
آزمایشگاههای بیمارستانها و کلینیک ها ، مطابق با استانداردهای EP, USP و JP
•    مدل Microsart RESEARCH : در حجم     20 ، مناسب برای
آزمایشگاههای R &D


اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@