اولترا فیلتر و فیلترهای آزمایشگاهی


اولترا فیلتر و فیلترهای آزمایشگاهی

مناسب برای تغلیظ و نمک زدایی مولکول ها در گستره وزن مولکولی
     106 - 103 و ویروس ها در گستره اندازه ذرات     0.01 - 0.1 
در جنسهای مختلف  PES ، CTA ، RC   و Hydrosart
•    اولترا فیلترهای  Vivacon ، جهت تغلیظ DNA
•    اولترا فیلتر  Vivaspin Endotest  ، جهت تغلیظ اندو توکسین
•    اولترا فیلترهای Vivapure  ، جهت تخلیص پروتیئن ها
•    اولترا فیلتر Vivapure Virus  ، جهت تخلیص و تغلیظ  ویروس
•    سایر اولترا فیلترهای سری Viva ازجمله Vivaspin  ، VivaClear،
Vivacell ، Vivaflow،  Vivapore  ،  VivaTurbo و  Centrisart I ، جهت تغلیظ پروتئین


اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@