لیست محصولات

40°C Chest Freezers -
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
40°C Kryos-
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
Platilab & Irilab Series
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
40°C Up-right freezer-
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
40°C Upright Ultra Low Freezers-
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
86°C Chest freezer-
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
86°C Up-right freezers-
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
86°C Up-right ultra freezers-
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
Platinum & Iridium
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@