لیست محصولات

یخچال و فریرزهای آزمایشگاهی
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
EKOBASIC Series
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
EKOFRIGOLAB Series
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
FRL- FCL
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
FRL PRO - FCL PRO
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
KRYOLAB models ‐25 - ‐40
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر
UBR - UBF Series
نماینده رسمی کمپانی Angelantoni (آنجل آنتونی)
بیشتر

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@