فرصت شغلی

موضوع

* نام:  
* نام خانوادگی:  
تعداد گواهی:
کد ملی:
محل تولد :
محل تولد:
تاریخ تولد:
جنسیت:
وضعیت نظام وظیفه:
گواهی خدمات نظامی:
معاف
وضعیت تاهل:
دین:
مذهب:
آخرین گواهینامه مطالعه:
شماره تماس محل سکونت *:  
تلفن همراه:
آدرس:
ایمیل
جزئیات همسر
نام نام خانوادگی شغل آدرس محل کار شماره تلفن
دوره های آموزشی
نام دوره طول دوره موسسه برگزارکننده/ مدرک اخذ شده
1-
2-
3-
4-
سوابق شغلی :
نام موسسه: سمت: نوع فعالیت: مدت زمان اشتغال: علت ترک خدمت:
1-
2-
3-
4-
5-
ارائه اطلاعات
نام نام خانوادگی شغل آدرس شماره تلفن
1-
2-
تماس اضطراری
نام و نام خانوادگی ارتباط آدرس شماره تلفن
1-
2-
Education
Level Majored in Field of study Duration Name of school/university/institute
From to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience
Company/organization Field of study Duration position
From to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign language level:
Foreign language Competence Level

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education certificate:
certificate Overall score institute Date done

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security Code:
 

اطلاعات تماس

آدرس | ایران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کوروش ، پلاک 34 طبقه اول
صندوق پستی | 16355-191
تلفن |+98 21 88518621-4
فکس| +98 21 88516320
@